Drevene_kostoliky_na_slovensku
Slovensko

Drevené kostolíky najvýchodnejšieho východu

Drevené kostolíky patria na Slovensku medzi ojedinelé najmä svojou architektúrou. Väčšina z kostolíkov pochádza zo 17. a 18. storočia a pri ich výstavbe nebol použitý ani jeden kovový klinec. To súviselo najmä s ukrižovaním Krista, a tak sa ľudoví majstri snažili o zhotovenie drevených spojov, ktoré dokážu odolať vplyvom počasia. Tieto chrámy sú zväčša gréckokatolícke okrem chrámu v Ruskom Potoku, ktorý je pravoslávny. Na Slovensku sa celkovo zachovalo 61 drevených sakrálnych stavieb – 44 cerkví (gréckokatolíckych a pravoslávnych), 11 rímskokatolíckych kostolov a 6 evanjelických artikulárnych chrámov. Väčšina z nich sa nachádza na severovýchode Slovenska pri hraniciach s Poľskom a Ukrajinou. A kedže sama pochádzam z východu, tak som sa ich tento rok rozhodla pár navštíviť. A odporúčam to ďalej aj vám 🙂

ZAUJÍMAVOSTI SPÁJAJÚCE KOSTOLÍKY

 • Väčšina kostolíkov stojí nad dedinou, na ťažšie prístupných častiach.
 • Pri spevňovaní vencov zrubu a iných konštrukčných prvkov sa pôvodne nepoužívali žiadne kovové klince.
 • Charakteristickým znakom drevených cerkví v tejto oblasti je ich trojdielnosť (babinec, chrámová loď a svätyňa), ktorá zároveň symbolizuje Svätú Trojicu.
 • Najvýraznejšou a nevyhnutnou súčasťou drevených chrámov je ikonostas (z gréckeho eikon – obraz, stasis – stavba, t.j. drevená stena s obrazmi oddeľujúca oltár od ostatnej časti chrámu), ktorý je výtvarným a funkčným jadrom sakrálneho objektu.
 • Pre kostolíky je charakteristické prísne usporiadanie ikon, ich vopred určený počet a kompozícia námetov.
 • Na streche aj častiach chrámu sa nachádzajú ornamenty dotvárané kovom ( kríže, mreže, kovanie okien, dverí ), ktoré sú výrazným prejavom miestnych rezbárov a kováčov.

DREVENÝ GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA V ULIČSKOM KRIVOM

Obec Uličské Krivé v Sninskom okrese je od Sniny vzdialená 37 km.

Kostolík bol postavený v roku 1718  a patrí medzi Národné kultúrne pamiatky. Vo vnútri sa nachádzajú ikony, ktoré sú staršie ako kostolík sám. Ide o zrubovú stavbu postavenú na kamennom základe. Súčasťou komplexu je aj plot so šindľovou strieškou, ako aj cintorín.  Chrám je trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový, osadený dvoma trojramennými kovovými krížmi. V hlavnej veži sú tri zvony, z toho jeden z roku 1811. Ide taktiež o jediný chrám Uličskej doliny, v ktorom sa dodnes slúžia pravidelné bohoslužby každú nedeľu a vo sviatok, poprípade na vyžiadanie veriacich.

Ulicke_krive_dreveny_kostolik
DREVENÝ GRÉCKOKATOLÍCKY KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA V ULIČSKOM KRIVOM

Zo všetkých navštívených kostolíkov sa nám práve pri tomto pošťastilo dostať aj dovnútra. Myslím, že to mali na svedomí cyklisti, ktorí si prehliadku vyžiadali.

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA V TOPOLI

Obec Topoľa leží v údolí Uličky v pohorí Poloniny na území národného parku. Obec patrí pod okres Snina a je od mesta vzdialená 25,9 km.

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela v Topoli bol postavený pred rokom 1700 a patrí medzi Národné kultúrne pamiatky. Taktiež sa pýši tým, že je najstaršou cerkvou v okrese Snina.

Drevený kostolík je trojpriestorovou zrubovou stavbou bojkovského typu, ktorá je umiestnená na kopci nad dedinou. Kostol má mohutnú strechu v tvare zrezanej pyramídy, ukončenej len jednou vežou. Okolie chrámu tvorí civilný aj vojenský cintorín.

Dreveny_kostolik_Topola
GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ KOSTOL SV. MICHALA ARCHANJELA V TOPOLI

Zaujímavosťou kostola je pestrofarebný štvorradový ikonostas z polovice 18. storočia. Tvoria ho ikony sv. biskupa Mikuláša, Bohorodičky Hodigitrie, Krista Učiteľa, ikona sv. archanjela Michala a iné. V obci sa nachádza aj pomník básnika, kňaza A. V. Duchnoviča, národného buditeľa Rusínov a Ukrajincov, ktorý sa v Topoli narodil aj pôsobil.

Na hore Hodošík sa vo výške 885 m. n. m. nachádza najvyššie položený cintorín na Slovensku. Sú tu pochované najmä obete 1. svetovej vojny. V strede obce stojí pomník básnika A. V. Duchnoviča

DREVENÁ CERKVA SV. MICHALA ARCHANJELA V RUSKOM POTOKU

Obec Ruský Potok v Sninskom okrese leží v ochrannom pásme Národného parku Poloniny v pohorí Bukovské vrchy. Od Sniny je vzdialená 32,5 km.

Gréckokatolícky drevený Kostol sv. Michala Archanjela bol postavený v r. 1740. Od roku 2000 je prevedený na Pravoslávnu cirkev. Tiež je najmenšou drevenou cerkvou v Uličskej doline.

DREVENÁ CERKVA SV. MICHALA ARCHANJELA V RUSKOM POTOKU
DREVENÁ CERKVA SV. MICHALA ARCHANJELA V RUSKOM POTOKU

Zo stavebného hľadiska ide o trojdielny, trojpriestorový, dvojvežový chrám s dvoma krížmi. Je postavený na kamennom základe.

V areáli sa nachádza drevená zvonica z roku 1956. Ikonostas je z obdobia vzniku stavby. Vzácne sú liturgické knihy vytlačené cyrilikou v polovici 17. storočia vo Ľvove a v iných ukrajinských mestách.

GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM SVÄTÉHO JURAJA V JALOVEJ

Obed Jalová v Sninskom okrese sa nachádza 13,8 km od Sniny.

Chrám na svahu v obci Jalová bol postavený v r. 1745 a je zasvätený svätému veľkomučeníkovi Jurajovi. Chrám sa nachádza v blízkosti národného parku Poloniny a kopec v dedinke je už jeho tretím domovom.

Cerkev mala pred rekonštrukciou iný vzhľad avšak v roku 2002 bola zrubová stavba omietnutá hlinou a obielený vápnom. A tak patrí k tzv. „Chrámom v kožuchu“. Zo stavebného hľadiska ide o klasický trojpriestorový, trojdielny, dvojvežový chrám s dvoma kovovými krížmi. V hlavnej veži sú dva zvony. Jeden je z roku 1908, druhý bol preliaty v roku 2001.

dreveny_chram_jalova_slovensko
GRÉCKOKATOLÍCKY DREVENÝ CHRÁM SVÄTÉHO JURAJA V JALOVEJ

Každú nedeľu a počas sviatkov sa v chráme na kopci slúži liturgia. Miestni veriaci tu zachovávajú juliánsky kalendár. Liturgickým jazykom je slovenčina a cirkevná slovančina

DREVENÝ CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA V NOVEJ SEDLICI

Nová Sedlica je najvýchodnejšie položená obec na Slovensku nachádzajúca sa v okrese Snina. Od Sniny je vzdialená 45,7 km.

Neďaleko obce sa nachádza vrch Kremenec, ktorý je trojhraničným bodom,v ktorom sa stretáva Slovensko, Poľsko a Ukrajina. Zároveň je aj najvýchodnejším bodom Slovenska. Taktiež sa tu rozprestiera pôvodný zachovaný karpatský prales Stužica, ktorý je zapísaný v zozname Svetového dedičstva UNESCO.

V obci sídlil aj kostolík sv. Michala Archanjela postavený v roku 1764. Chrám patril medzi najkrajšie v rámci Zemplína. V roku 1971 bol v záujme jeho zachovania presťahovaný do Expozície ľudovej architektúry Vihorlatského múzea v Humennom. Tam sa stal prístupným od roku 1974.

dreveny_chram_nova_sedlica
DREVENÝ CHRÁM SV. MICHALA ARCHANJELA V NOVEJ SEDLICI

Trojdielna stavba pozostáva z oltárnej časti, lode a babinca. Trojitosť priestoru navonok je zvýraznená tromi vežami. Šindľová strecha sa vyznačuje bohatosťou horizontálneho členenia tvarov. Barokový ikonostas je z 18 storočia. Niektoré ikony (sv. Micha, Deésis) sú zo 16. – 17. storočia. Vo veži sa nachádza zvon z r. 1811.

V súčasnosti sa v obci nachádza maketa tohto dreveného chrámu, ktorá prešla v r. 2017 vysviackou.

DREVENÁ CERKVA SV. MIKULÁŠA BISKUPA V ZBOJI

Obec Zboj v okrese Snina sa nachádza 42,7 km od mesta. V Zboji bola aj drevená cerkva sv. Mikuláša biskupa. Tá bola postavená v r. 1706 a je považovaná za jednu z najkrajších a najmalebnejších drevených cerkví na Slovensku. V r. 1967 bola prenesená do skanzenu v Bardejovských kúpeľoch. V súčasnosti ju preto v tejto oblasti môžeme vidieť už len v dedinke Ulič ako drevenú miniatúru.

miniatura_cerkov_zboj_smelo
DREVENÁ CERKVA SV. MIKULÁŠA BISKUPA V ZBOJI

V Zboji tak môžete navštíviť aspoň Ruský vojenský cintorín. Je to cintorín padlých v 1. sv. vojne počas ruskej ofenzívy v Karpatoch. V jari 1915 bola obec skoro celá zničená, keďže ňou prechádzala frontová línia. Cintorín bol následne zriadený v r. 1917. Podľa štatistík je na cintoríne pochovaných 203 vojakov v 115 jednotlivých hroboch, 2 hroboch s dvoma vojakmi a 21 hroboch s troma a viac pochovanými vojakmi. Známe sú len mená 6 rakúsko-uhorských a 1 ruského vojaka.

Vojnovy_cintorin_zboj
Ruský vojenský cintorín v Zboji

MINIGALÉRIA DREVENÝCH KOSTOLÍKOV V ULIČI

Ulič je vzdialený od Sniny 33,2 km.

Cestou za kostolíkmi sa určite oplatí navštíviť aj dedinku Ulič a miestnu galériu miniatúr modelov východoslovenských drevených kostolíkov. Tá sa nachádza priamo pod holým nebom v miestnom parku hneď pri autobusovej zastávke, a tak je voľne prístupná verejnosti. V galérií sú napríklad modely kostolíkov z dedín: Príslop, Ruský Potok, Topoľa, Dara, Uličské Krivé, Nová Sedlica, Zboj a Ulič. Tie sú vyrobené z tvrdého dubového a borovicového dreva v mierke 1:10 v miestnej chránenej dielni.

miniatura_cerkov_dara_smelo.sk
Dara
miniatura_cerkov_kalna_roztoka_smelo
Kalná Roztoka
miniatura_cerkov_rusky_potok_smelo
Ruský Potok
miniatura_cerkov_ulic_smelo
Ulič
miniatura_cerkov_zboj_smelo
Zboj

Dedinka Ulič mala aj vlastný drevený kostol. Drevená cerkva sv. Mikuláša bola postavená v r. 1781 a následne rozobratá po r. 1866. Známa je len z maľby, ktorá sa zachovala na pôvodnom ikonostase.

miniaturky_chramov_v_ulici

V dedinke sa tiež vojenský cintorín.

DOSTUPNOSŤ A RADY NA CESTU:

 • Kostolíky sú síce ľahko dostupné avšak nachádzajú sa v odľahlejších dedinkách, preto je celkom ťažké obehať ich autobusmi. Teda, za deň by ste ich bežnými spojmi nestihli určite všetky, a tak odporúčam skôr auto alebo bicykel.
 • Kostolíky sú v každej dedinke ľahko viditeľné už z cesty, stačí len otvoriť oči a smerovať ku kopcom.
 • Väčšina kostolíkov bude pravdepodobne počas vašej návštevy zatvorená. Avšak na ich dverách nájdete informačné tabule s kontaktmi na ľudí, ktorí vám čo to o kostole porozprávajú a spravia prehliadku.
 • Fotografovanie je v kostolíkoch pre turistu zakázané.
 • Kedže sa k ním nevalia davy turistov a cesta k ním je plná prírodných krás, je takýto výlet ideálny, ak sa chcete zrelaxovať v lone prírody, ale zároveň vidieť niečo menej prepozerané.
 • V niektorých kostolíkoch sa dodnes konajú bohoslužby.
mapa_dedin_s_kostolikmi-min

Mohlo by sa vám tiež páčiť...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *