" Túžba tvoriť je jednou z najhlbších túžob ľudskej duše " - D. F. Uchtdorf.